organizator

parnterzy

redakcja „Przeglądu Komunalnego”
zaprasza na

„Zbilansowane systemy opłat śmieciowych. W poszukiwaniu optymalnego modelu”

piątek, 29 stycznia 2021 r.

godz. 10:00-12:30

BEZPŁATNE
webinarium

Udział dla członków KIGO i Rady RIPOK oraz zaproszonych gości jest bezpłatny!

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem,
a przede wszystkim wysłanie linków aktywacyjnych umożliwiających udział w naszym wspólnym wydarzeniu.

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

PROGRAM

9:00 – logowanie/rejestracja


10:00 – Powitanie


10:05–10:25 Nie ma metody idealnej. Sposoby obliczania wysokości opłaty śmieciowej – Andrzej Gawłowski, ekspert branży gospodarki odpadami, ACG Sp. z o.o.


10:25–10:45 Czy woda obniża koszty gospodarki odpadami? Plusy i minusy stosowania metody „od zużycia wody” – Edwin Górnicki, specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami komunalnymi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


10:45–11:00 Transformacja infrastruktury wodociągowej z wykorzystaniem modelu Internetu Rzeczy, czyli krok w kierunku Smart City – Sebastian Grabowski, dyrektor IoT i zaawansowanych technologii w Orange Polska


11.00–11:15 Ten sam pomysł, odmienne skutki. Metoda hybrydowa Sopotu i Kołobrzegu – Edwin Górnicki, specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami komunalnymi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


11:15–11:30 Ocena skuteczności metody „od powierzchni” – Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku


11:30–11:45 Skuteczne narzędzia kontroli: rola straży gminnych i służb oczyszczania miasta – Kazimierz Szewczyk, zastępca dyrektora ds. nadzoru systemu, MPO Kraków


11.45–12:00 Właściwa segregacja odpadów pod kontrolą. Metody stosowane przez gminy i związki międzygminne – Katarzyna Jauksz–Zalewska, zastępca dyrektora Biura Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej


12:00–12:15 Najnowsze nowelizacje u.c.p.g. a finansowa szczelność gminnych systemów – Maciej Kiełbus, Ziemski & Partners Kancelaria


12:15–12:30 System Indywidualnej Segregacji Odpadów – rozliczanie mieszkańców na podstawie masy i rodzaju oddanych odpadów jest możliwe. Koniec odpowiedzialności zbiorowej i realna motywacja do skutecznej segregacji – Jakub Sprusiński, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży i produktu T-Master

Prowadzący warsztaty

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Adresaci webinarium to m.in. przedstawiciele:

- urzędów gmin,

- związków międzygminnych,

- spółdzielni mieszkaniowych,

- przedsiębiorstw komunalnych.


Czego dowiesz się od prelegentów?

Jak sprawić, żeby system gospodarki odpadami był finansowo bardziej szczelny?

Jak skutecznie kontrolować mieszkańców w obowiązku segregowania odpadów?

Jakie narzędzia i technologie można stosować do realizacji tych zadań?

Jakie narzędzia prawne dają przepisy? Jak je skutecznie stosować?

Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept (Kraków, Bydgoszcz)

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński

tel. +48 539 549 457

e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Kontakt w sprawie webinarium

Katarzyna Szyińska

+48 784 001 822,

e-mail: k.szyinska@abrys.pl

Kontakt w sprawie promocji

Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338,

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807